Свободни позиции. (3)

ТЕХНИК ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ МРЕЖИ
Фирма „ОПТИСПРИНТ” ООД е с утвърдени позиции в сферата на телекомуникациите в Централна Северна България. Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи ТЕХНИК ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ МРЕЖИ за гр. Плевен, гр. Белене, гр. Левски.

Ние се нуждаем от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за комуникация и желание за развитие в модерна и перспективна компания.

Изисквания към кандидата:

• Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
• Добри комуникативни умения;
• Компютърна грамотност;
• Свидетелство за управление на МПС, кат.B;
• Предишен опит на подобна работа е предимство;
• Завършено техническо образование е предимство;

Ние предлагаме:

- Отлично заплащане, съобразено с опита;
- Работа в доказана и просперираща фирма;
- Възможност за професионална изява;
- Отлични условия на труд.

Кандидати, отговарящи на горните изисквания може да изпратят автобиография и актуална снимка.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, контакт ще установим само с одобрените кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
Фирма „Оптиспринт“ ООД търси да назначи касиер-търговец за своя офис в гр. Тетевен
Месторабота: Офис на Оптиспринт в гр. Тетевен

Отговорности:
- Обгрижва и обслужва клиентите в търговския център, в който работи;
- Извършва разплащания от общ характер;
- Обслужва паричните плащания на абонатите;
- Спазва финансовата дисциплина и не допуска различия в касовата наличност;
- Изготвя отчети за постигнатите резултати;
- Реализира търговските цели на компанията;
- Проучва и анализира информацията от и за клиентите и предлага продуктите и услугите на компанията;
- Извършва продажби на нови стоки и услуги на компанията и/или на нейни дъщерни дружества;
- Презентира продуктите и услугите на компанията и се справя с възражения и рекламации;
- Сключва договори, съгласно приетите процедури;
- Отговаря за спазване на определени правила и норми на поведение при продажба и обслужване;

Изисквания:
- Средно образование;
- Предишен опит в продажбите и обслужването на клиенти;
- Инициативност и ориентираност към резултати;
- Изявени комуникативни способности, гъвкавост и адаптивност;
- Представителност и умение за водене на преговори;
- Компютърна и техническа грамотност – над средното ниво;
- Базови познания в сферата на телекомуникациите;
- Шофьорска книжка кат.В;

Предимства:
- Трудов опит в телекомуникационна компания;
- Висшето образование;
- Владеене на английски език;

Предлагаме:
- Работа на трудов договор;
- Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати;
- Дългосрочно сътрудничество и професионално развитие;
- Фирмени обучения и възможност за допълнителна квалификация;
- Социални придобивки;

Заплата НЕТО 1000лв.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с предизвикателствата на длъжността, моля изпратете Вашата професионална автобиография и актуална снимка до 18.01.2023г.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.
Фирма „ОПТИСПРИНТ” ООД е с утвърдени позиции в сферата на телекомуникациите в Централна Северна България. Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи ТЕХНИК ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ МРЕЖИ за гр. Тетевен.


Ние се нуждаем от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за комуникация и желание за развитие в модерна и перспективна компания.

Изисквания към кандидата:


• Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
• Добри комуникативни умения;
• Компютърна грамотност;
• Свидетелство за управление на МПС, кат.B;
• Предишен опит на подобна работа е предимство;
• Завършено техническо образование е предимство;

Ние предлагаме:

- Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца
- Обучение в рамките на изпитателния срок
- Отлично заплащане, съобразено с опита;
- Работа в доказана и просперираща фирма;
- Възможност за професионална изява;
- Отлични условия на труд;
- Възможност за развитие и допълнителни доходи

Заплата НЕТО: 1100лв.

Кандидати, отговарящи на горните изисквания може да изпратят автобиография и актуална снимка до 18.01 2023г.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, контакт ще установим само с одобрените кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
Включване Авария