Трябва ли да присъствам лично на инсталацията?

На инсталацията трябва да присъства поне едно пълнолетно лице. Ако няма да можете да присъствате лично, уведомете служителя с който уговаряте инсталацията.

< Назад към помощен център
Включване Авария