Може ли да се откажа от договора си?

  1. Ако подпишете договор от разстояние, имате 14 дни, в които да се откажете без да дължите неустойки.
  2. Ако подпишете безсрочен договор, можете да се откажете по всяко време, без да дължите неустойки, ако като върнете предоставените устройства в наш офис и известите с един месец предизвестие. Същото важи и за срочен договор, чийто срок е изтекъл и е бил преобразуван в безсрочен.
    Предоставеното оборудване трябва да се върне в двумесечен срок. Клиентите които не спазят този срок, дължат неустойка в размер на стойността на предоставеното устройство (Рутер - 30лв, Цифрово устройство за ТВ - 60лв).
  3. Ако искате да прекратите срочен договор предсрочно /преди изтичане на крайната дата посочена в договора/, трябва да пуснете заявление в офиса на СПРИНТ, да върнете предоставените ви устройства /за ползване по време на договота/ и да заплатите три месечни такси неустойка и ако сте плзвали промоционални такси да доплатите до пълната им стойност.
< Назад към помощен център
Включване Авария