Контролирай всичко с едно дистанционно управление

th 100 remote control

TH-100 - пакета включва дистанционно с 5 специални програмиращи се бутона (отбелязани със син цвят), които могат да се настроят, така че да управляват и други устройства (например, телевизор или усилвател).

Настройване/програмиране на бутоните:

 

  1. - Натиснете бутоните   и  едновременно и задръжте за 2 секунди.
  2. Когато червената светлина на бутона  спре да премигва и зaпочне да свети непрекъснато,означава че устройството (дистанционното) е готово да зanаметява командите.
  3. - Натиснете бутона, който искате да запаметите – червената светлина ще започне да премигва отново.
  4. - Сложете двете дистanционни едно срещy друго, така че инфрачервените страни да са срещуположни, и натиснете отговарящия бутон от другото дистанционно, който искате дазапаметите на дистанционното на ТВ бокса. Задръжте за 2 секунди.
  5. - След 2 премигания на зелената светлина, може да продължите с настройването на други бутони.
  6. - Повторете процедурата описана горе за всички останали бутони,
  7. които искате да програмирате, за да можете да управлявате други устройства.

Изчакайте, докато не видите червената светлина до бутона да изгасне, за да се запишат програмираните данни

< Назад към помощен център
Включване Авария