Включване на услуга

В какъв срок ще ми пуснете услугата?

След като заявите включване онлайн, в магазин или по телефона и подпишете своя договор, инсталацията на услугата ще се извърши в рамките на 2 работни дни.

Наш служител ще се свърже с вас, за да уговори подходящ ден и час за инсталация на услуга.  

В кои дни и часове се извършва включването на услуга?

Опитваме се да отговорим на нуждите на нашите клиенти и да съобразим инсталацията с удобно за тях време. Наш служител ще уговори с Вас точен ден и час.

Колко време трае инсталацията?

От 30 минути до 2 часа, в зависимост от сложността на инсталацията. 


По-точна оценка ще може да ви направи наш служител, когато ви се обади. Ако времетраенето е важен фактор за вас,
уточнете въпроса с него.  

 

Трябва ли да присъствам лично на инсталацията?

На инсталацията трябва да присъства поне едно пълнолетно лице. Ако няма да можете да присъствате лично, уведомете служителя с който уговаряте инсталацията.

< Назад към помощен център
Включване Авария